Muséerna


Säsongens verksamhet planeras för att värna om och vårda Ljusterös och kringliggande öars kulturarv och miljö. Muséernas samlingar omfattar allt från bruksföremål, skrifter, foton, kläder, båtar och fiskedon. Dessa fantatiska gåvor har skänkts till muséet från skärgårdshem och gårdar i trakten, både från förr och nu. På museerna i Mellansjö visar vi våra samlingar och vi önskar dig varmt välkommen dit och till våra separata aktiviteter under året.


Ljusterö hembygdsmuseums boningshus uppfördes på 1700-talet i Vadholma och flyttades 1931 till höjden på Tolvmansbacken i Mellansjö, där det ligger än i dag. Huset har tidstypisk inredning. I huset ryms bland annat kök, sal och vävkammare samt utställning av fästmansgåvor.


Nedanför boningshuset ligger föreningens båt- och fiskemuseum, jordbruksmuseum och handelsbod (1900-tal) med skola, tvättstuga och verkstad.


Vid infarten, Tolvmansbacken 1, ligger också föreningens nybyggda Museigård med samlingssal, utställningssal och brandsäkert arkiv.


Var?


Hembygdsmuséet i Mellansjö: från Ljusterö Torg c:a 200m i riktning mot kyrkan. Du ser båt- fiskemuséets stora röda lada och jordbruksmuséet på höger sida. På andra sidan uppfarten (Tolvmansbacken 1) ligger Museigården. Överst i backen ovanför ladan ligger det gamla boningshuset från 1700-talet.Öppettider  

Se under Aktuellt


Karta →Några föremål i samlingarna:

Vävsked

Bandvävstol

Mangelträ

Grind för bandväv

Eldkorg för nattfiske med ljuster

Linfästen till spinnrock, en vanlig fästmansgåva


Mangelträ

Mangelträ

Skolplansch

Skolplansch

Museihandelsboden i ladan

Båtmuséets dag firas

Muséet: parstugans kammare

Gudstjänst vid Hembygdsmuséet

Hem Aktuellt Bli medlem Muséerna Publikationer Uthyrning Kontakt Om föreningen Stiftelsen Länkar