Styrelse

Ordförande


Urban Baudin
Vice ordförande


Eva Söderlund
Sekreterare


Gunilla Berg
Övriga ledamöter


Thomas Brottman
Lisl Giertz
Leif Larsson
Eva Runsö
Ingrid Wohlfart
Adjungerad kassör


Jan Berg
Kontakt med styrelsen

Tel. 08-542 426 26


Mejl: info@ljusterohembygd.se

Hem Aktuellt Bli medlem Muséerna Publikationer Kontakt Om föreningen Stiftelsen Länkar